บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ยินดีต้อนรับ
 • มาตรฐานการจัดการ

  ISO14001:2015

 • เอกสารถูกต้อง

  ตามกฎหมาย 100%

 • (+66) 2-026-6547

  sscoil002@gmail.com

ทำไมต้องเลือกใช้บริการ รับกำจัดของเสียจากเรา - SSC Oil Co., Ltd.

  • Home
  • ทำไมต้องเลือก SSC OIL

ทำไมต้องเลือก บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลน้ำมัน อันดับ 1 ของไทย

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับกำจัด  รีไซเคิลของเสีย น้ำมันปนเปื้อน จากเรือเดินสมุทรและภาคอุตสาหกรรม  ได้รับมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” เรามีทีมงานมืออาชีพสามารถให้บริการ คำปรึกษาแก่ลูกค้าทุกท่านได้อย่างครบวงจร เบ็ดเสร็จภายในทีเดี่ยว ทางบริษัทฯมีความพร้อมด้านต่างๆอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเอกสาร ใบรับรอง, อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก, การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้น  และนี่ก็คือเหตุผลสำคัญว่า ทำไม บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ถึงต่างจากบริษัทอื่นๆ ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำภายในประเทศและนานาชาติ

ใบรับรองต่างๆ

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานหลายภาคส่วน มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ เป็นเครื่องตอกย้ำความสำเร็จจากความตั้งใจ ตามวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการ รับกำจัดของเสีย รับกำจัดน้ำมัน หรือรีไซเคิลอย่างครบวงจร และรักษาสิ่งแวดล้อม ได้เป็นอย่างดี

SSC Oil เหรียญทอง

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ได้รับมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

ISO14001 บริษัท ssc oil

ใบรับรองมาตรฐาน ISO14001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

Certificate for ISO 9001

ใบรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพ

ใบแจ้งขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน_24-1-63 @Expire 24-1-66_001
ใบแจ้งขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน_24-1-63 @Expire 24-1-66_002

ใบแจ้งขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๓๐๒

ใบอนุญาติกรมเจ้าท่า

ใบอนุญาตจากกรมเจ้าท่า เลขที่ วล.ร๙/๒๕๕๘ ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ ประเภท น้ำมันใช้แล้ว, น้ำมันปนเปื้อน, และ เคมีภัณฑ์

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท 106 (ร.ง. 4)  จากกระทรวงอุตสาหกรรม ใบอนุญาตเลขที่ (สก) 02-048/2552 อนุญาตให้ประกอบกิจการทำน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันที่ใช้แล้ว

ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่สาม

เลขที่ ชบ.๐๓๑๐๐๕๘  โดยกรมธุรกิจพลังงาน

รง4 105 บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท 105 (ร.ง. 4) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ใบอนุญาตทะเบียนโรงงานเลขที่ 10200261325629 อนุญาตให้ประกอบกิจการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

โรงงานสีเขียว(อุตสาหกรรม) GI3 SSCOIL

ใบรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ ๒-๓๓๖๑/๒๕๕๘ Green Industry รับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3

ใบอนุญาตจากกรมสรรพสามิต เลขที่ 2551-02233-3 ใบอนุญาตประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงหรือผลิตภัณฑ์น้ำมัน

บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม SSC OIL

หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน  เลขที่ อก ๐๓๑๓/๑๓๕๖๑ โดยมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยผู้จัดการสิ่งแวดล้อม, ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ, ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม, ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ และ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม

ออกโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทางบริษัทฯ ไม่เข้าข่ายต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ และ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ

SSC OIL ผู้ควบคุมน้ำมัน

หนังสือรับรอง ผู้ปฏิบัติงานสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เลขที่ ๐๓๗๐/๒๕๖๑

กิจกรรมการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (ENG)

รางวัลความปลอดภัยดีเด่น Zero Accident อุบัติเหตุเป็นศูนย์ จำนวน 203,136 ชั่วโมง

อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

ทางบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด มีสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านให้บริการ รับกำจัดน้ำมัน รับกำจัดของเสียอย่างครบครัน ทั้งในส่วนของการกักเก็บและขนส่งของเสียทั้งทางบกและทางทะเล

ในปัจจุบัน บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด มีบ่อปูน กักเก็บของเสียประเภทน้ำมัน น้ำมันปนเปื้อน จากเรือเดินทะเลและภาคอุตสาหกรรมได้สูงสุด 10,000 ตัน หรือประมาณ 10,000,000 ลิตร

อีกทั้งยังมีเครื่องมือรีไซเคิลของเสียที่ทันสมัย ประกอบด้วยหม้อต้ม Boiler เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน Heat Exchanger สามาถรับกำจัดของเสียประเภทน้ำมันได้ทุกชนิด มาตรฐานระดับโลก

ระบบขนส่งของเสียน้ำมันทางบก

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ได้มีรถบรรทุกขนส่งของเสียซึ่งมีใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย (วอ.8) จำนวนทั้งสิ้น 5 คัน

ประกอบไปด้วย รถบรรทุกขนาด 40,000 ลิตร จำนวน 3คัน และ รถบรรทุกขนาด 15,000 ลิตร จำนวน 2 คัน สามารถรองรับงานได้หลากหลายประเภททั้งงานเล็ก งานใหญ่ มีความคล่องตัวสูง รับงานได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน

ในส่วนของพนักงานขับรถทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการขับขี่รถขนส่งกากของเสีย มีอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำทุกคัน เช่น ถังดับเพลิง, ชุด PPE, กรวยสะท้อนแสง เป็นต้น คนขับรถมีใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 4 รถขนส่งของเสียทุกคันถูกควบคุมด้วยระบบ GPS พร้อมทั้งมีใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้สามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล

อีกทั้งทางบริษัทฯ ยังได้ทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ในวงเงิน 5 ล้านบาทอีกด้วย

ระบบขนส่งของเสียทางทะเล

การขนส่งของเสียทางทะเล

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งของเสียทางทะเล ทางบริษัทฯ มีเรือขนาดความจุ 200 ตัน มีศักยภาพที่จะให้บริการรับกำจัดของเสียกลางทะเลในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกได้ทั้งหมด

เรือขนส่งทางทะเล ขนาดความจุ 200 ตัน ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่า  อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ทะเบียนรถ เรือส่งของเสีย sscoil

เรือของทางบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนในเว็บไซต์ของกรมเจ้าที่อย่างเป็นทางการ

 

สามารถตรวจสอบได้ที่: https://www.md.go.th/ethic/DATA/envi_update22-05-2562.pdf

ทางบริษัทยังมีกองเรือประเภทต่างๆ คอยสนับสนุนการทำงาน ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีความคล่องตัว สามารถทำงานได้ในทุกสถานการ พร้อมช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

2
3

ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยเป็นหลัก โดยเฉพาะอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์ทำความสะอาดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ประกอบไปด้วย หมวกนิรภัย, หน้ากากป้องกันหน้า, ที่อุดหู, เสื้อ Safety และ รองเท้า Safety

1
2
3
4

อีกทั้งบริษัทฯยังมีอุปกรณ์ปั้มน้ำแรงดันสูงประเภทต่างๆ สามารถใช้งานได้หลากหลายในทุกสถานการณ์

1
2
3
4

ในกรณีฉุกเฉิน เกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลทางทะเล ทางบริษัทฯ มีประสบการณ์และอุปกรณ์ต่างๆสามารถป้องกันและแก้ปัญหาน้ำมันรั่วไหลได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งมีรถดูดระบบสุญญากาศ(Vacuum truck) และทุ่นดักน้ำมัน (Oil boom) คอยสนับสนุนและแก้ปัญหาต่างๆ

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การบำบัดมลพิษทางอากาศ

 

ไอระเหยของน้ำและน้ำมันที่อุณหภูมิ 120-140 องศาเซลเซียสซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตนำมันเชื้อเพลิงทดแทนนั้น จะถูกบำบัดด้วยระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ

โดยทางบริษัทฯได้ใช้เครื่องมือประสิทธิภาพสูงประกอบด้วย Spray condenser, Air condenser, Single cyclone separator และ Wet scrubber ในการบำบัดมลพิษทางอากาศ ส่งผลให้อากาศปราศจากมลพิษและกลิ่นรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ผ่านมาตรฐานการตรวจมาตรฐานปีละ 2 ครั้ง ตามกฎหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มาตรฐาน ISO 14001:2015

1
การตรวจน้ำใต้ดิน

การบริหารจัดการด้านน้ำ

 

น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและการควบแน่น จะถูกบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร ทั้งการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางกายภาพ เคมี และการใช้จุลินทรีกำจัดของเสีย

ซึ่งน้ำที่ได้รับการบำบัดแล้ว จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมโรงงานได้ระบุไว้ สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ในกระบวนการผลิตอีกครั้ง ทางบริษัทฯจะไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกนอกบริเวณโรงงานเป็นอันขาด (Zero Liquid Discharge)

อีกทั้งบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ได้ร่วมมือกับ ITAP ทำการเจาะและตรวจน้ำใต้ดินตามกฏหมาย ซึ่งได้เจาะบ่อน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงานถึง 3 จุด ผลการตรวจสอบไม่พบสารเคมีอันตรายใดๆ ผ่านมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม

การกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว

 

บริเวณกักเก็บของเสียของบริษัท ได้มีอาคารเก็บของเสียโดยเฉพาะ มีหลังคาปกคลุม เทพื้นปูน แบ่งสัดส่วนของของเสียประเภทต่างๆอย่างชัดเจน มีรางน้ำของเสียล้อมรอบและบ่อพักน้ำเสียอันเกิดจากโรงเก็บของเสียซึ่งจะแยกจากรางน้ำฝนอย่างชัดเจน

ในการกำจัดกากตะกอนในขั้นสุดท้ายของกระบวนการผลิต รวมทั้งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งให้แก่ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงาน เลขที่ 3-106-8/49 สบ.
ตามหนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้บริการเลขที่ SCCC.SC-374/2560

จุดกักเก็บของเสีย ssc oil

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

การบริหารจัดการความปลอดภัยด้านการขนส่ง

 

ทางบริษัท มีมาตรการการจัดการระบบด้านความปลอดภัยด้านการขนส่งอย่างเข้มงวด รถขนส่งของเสียทุกคันของบริษัทฯ จะมีระบบการติดตาม GPS เพื่อติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

มีอุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง พร้อมแผนฉุกเฉินเตรียมพร้อมในทุกกรณี พร้อมทั้งมีมาตรการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนการออกรถทุกครั้ง นอกจากนั้น ยังมีการสุ่มตรวจสารเสพติดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัย และความมั่นใจให้แก่ลูกค้าทุกท่าน

4
5
IMG_25601013_120448
sscoil ซ้อมแผนฉุกเฉินไฟไหม้

แผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

 

ทางบริษัทให้ความสำคัญกับการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่างๆที่ได้รับการตรวจมาตรฐานตามหลักสากลในบริเวณโรงงาน อย่างทั่วถึง

ได้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นประจำทุกปี ตามหลักมาตรฐานการจัดการ ISO14001:2015 เพราะฉะนั้น บุคลากรทุกท่านของบริษัทฯ จะมีความรู้ ความสามารถในการรับมือเหตุเพลิงไหม้ในรูปแบบต่างๆได้เป็นอย่างดี

การบริหารจัดการความเสี่ยงในกรณีน้ำมันรั่วไหลกลางทะเล

 

 ในกรณีฉุกเฉิน เกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล ทางบริษัทฯได้มีแผนฉุกเฉินสำหรับการป้องกันการรั่วไหลทางทะเล มีประสบการณ์และอุปกรณ์ต่างๆสามารถป้องกันและแก้ปัญหาน้ำมันรั่วไหลได้อย่างทันท่วงที

พร้อมทั้งมีรถดูดระบบสุญญากาศ(Vacuum truck) และทุ่นดักน้ำมัน (Oil boom) และ สารป้องกันน้ำมันรั่วไหล Oil Spill คอยสนับสนุนและแก้ปัญหาในกรณีน้ำมันรั่วไหล พร้อมทั้งชุด และอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ครบถ้วน ตามหลักมาตรฐานสากล

3
ssc oil ซ้อมแผนฉุกเฉินหกรั่วไหล
ssc oil ซ้อมแผนฉุกเฉินหกรั่วไหล

แผนฉุกเฉินในกรณีสารเคมีหกรั่วไหล ทั้งภายในและภายนอกโรงงาน

 

ในกรณีฉุกเฉิน เกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล ทางบริษัทฯ มีประสบการณ์และอุปกรณ์ต่างๆสามารถป้องกันและแก้ปัญหาน้ำมันรั่วไหลได้อย่างทันท่วงที สามารถแก้ปัญหาในกรณีน้ำมันรั่วไหล พร้อมทั้งชุด และอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ครบถ้วน ตามหลักมาตรฐานสากล

ได้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดสารเคมีหกรั่วไหลเป็นประจำทุกปี ตามหลักมาตรฐานการจัดการ ISO14001:2015