บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ยินดีต้อนรับ
 • มาตรฐานการจัดการ

  ISO14001:2015

 • เอกสารถูกต้อง

  ตามกฎหมาย 100%

 • (+66) 2-026-6547

  sscoil002@gmail.com

บริการของเรา รับกำจัดน้ำมัน กำจัดของเสีย - SSC Oil Co., Ltd.

  • Home
  • บริการของเรา

บริการของเรา

รับกำจัดของเสีย

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ได้ให้บริการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการ รับกำจัดของเสีย รับจำกัดน้ำมัน รับซื้อน้ำมันเก่า ด้วยประสบการณ์มากกว่า20 ปี

ทางบริษัทฯได้ให้บริการตลอด 24 ชม. เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีใบอนุญาตประเภทที่ 106 ถูกต้องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกิจการ ทำน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันที่ใช้แล้ว ได้มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 และ ได้รับมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรมระดับเหรียญทอง ได้รับการไว้วางใจจากบริษัทฯชั้นนำทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีรถขนส่งของเสีย ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มี GPS ติดตามทุกคัน

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ยินดีให้บริการ

1. รับกำจัดน้ำมันประเภทต่างๆ รับกำจัดน้ำมันปนเปื้อน น้ำมันใช้แล้วทุกชนิด เช่น น้ำมัน Coolant น้ำมันหล่อเย็น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเตา  น้ำมันปนเปื้อน น้ำมันไฮดรอลิค กากน้ำมัน จารบีใช้แล้ว น้ำมันปนน้ำ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเสียอื่นๆ ทั้งจากภาคอุตสาหกรรม และ เรือเดินสมุทร

2. รับวิเคราะห์น้ำ น้ำเสีย พารามิเตอร์ต่าง

3. รับล้างแทงก์น้ำมัน ทำความสะอาดแทงก์ ทีมงานทำงานในที่อับอากาศได้

4. รับซื้อน้ำมันเครื่องเก่า รับประมูล น้ำมันไฮโดรลิก น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว น้ำมันล้าง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ทุกชนิด ทุกสภาพ ให้ราคาสูง ลิตรละ 1-7 บาท ตามสภาพความใสของน้ำมัน ค่าความร้อน และ ปริมาณน้ำและตะกอน

ขั้นตอนการ รับกำจัดน้ำมัน และ รับกำจัดของเสีย จากภาคอุตสาหกรรม และ เรือเดินสมุทร

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงปริมาณของกากของเสีย น้ำมันปนเปื้อนในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราจึงให้บริการรับกำจัดของเสียด้วยกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายและครบวงจร การบริการของทางบริษัทครอบคลุมทั้งการขนส่งของเสียทั้งทางบกและทางทะเล พร้อมทั้งบริการออกเอกสารกำกับของเสียอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ในปัจจุบันทางบริษัทฯ สามารถรับของเสียได้หลากหลายประเภท เช่น น้ำมันใช้แล้ว, น้ำมันปนเปื้อนจากเรือเดินสมุทร, ของเสียตามอนุสัญญา MARPOL, น้ำมันปนเปื้อนน้ำ, น้ำมัน Decant oil, น้ำมันเครื่องใช้แล้ว, น้ำมันล้างเครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งของเสียบางประเภทนั้น สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนได้ ซึ่งทางบริษัท มีกระบวนการคัดแยกของเสียเหล่านั้นและผ่านกระบวนการผลิตต่างๆของโรงงาน ซึ่งกระบวนการทำงานของบริษัทฯ มีขั้นตอนการรับบำบัด ดังนี้

1. ติดต่อลูกค้า และ นำตัวอย่างของเสีย น้ำมัน มาวิเคราะห์

หลังจากที่บริษัทได้ทำการวิเคราะห์ของเสียแล้ว ในกรณีที่รับตัวอย่างไม่ได้ ทางบริษัทฯ จะแจ้งกลับไปยังลูกค้าเพื่อปฏิเสธการรับของเสีย

ในกรณีที่สามารถให้บริการรับกำจัดได้ ทางบริษัทฯ จะแจ้งผลต่อลูกค้าและเสนอราคาค่าบริการ  เมื่อลูกค้าตอบตกลงลูกค้าจะต้องประสานงานและดำเนินการยื่นขออนุญาตนำน้ำมันออกนอกบริเวณโรงงาน ออกเอกสารหนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อประกันความรับผิด – Liability (กอ.1) และ ลูกค้าคีย์ขออนุญาตทางสื่ออิเลคทรอนิคส์ นำสิ่งปฏิกูลไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน กับกรมโรงงานฯ (สก.2)

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ SSC OIL ตอบรับการขออนุญาตและกรมโรงงานอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถนัดวันขนส่งของเสีย น้ำมันเสียได้ทันที ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเยี่ยมชมโรงงาน หรือต้องการดูใบอนุญาตต่างๆเพิ่มเติม สามารถนัดหมายกับทางบริษัทฯได้ทันที

ขั้นตอนการรับกำจัดน้ำมัน

2. รับกากของเสีย น้ำมัน จากลูกค้า

ทางบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด มีทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการรับกากของเสีย น้ำมันปนเปื้อน

ทางบริษัทฯ มีรถ และ เรือขนส่งของเสียหลากหลายขนาด ผ่านมาตรฐานกรมโรงงาน ตอบสนองทุกความต้องการ เมื่อของเสียมาถึงที่บริษัทฯแล้ว จะมีการตรวจสอบของเสียเบี้ยงต้นโดยห้องแล๊ปของทางบริษัทฯว่าตรงตามที่แจ้งมาหรือไม่

หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ SSC OIL แจ้งการรับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเข้ามากำจัด/บำบัด ต่อกรมโรงงาน พร้อมทั้งจัดทำบัญชีแสดงการรับมอบสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.6) ภายใน 7 วัน หลังจากรับกากของเสีย

กรณีที่น้ำมันเสียมีลักษณะเป็นไปตามที่ส่งมาพิจารณาแรกเข้า เจ้าหน้าที่ SSC OIL ลงชื่อรับน้ำมันในใบกำกับการขนส่งและแจ้งให้ผู้ขนส่ง Load น้ำมันลง Waste oil storage ที่จัดเตรียมไว้และบันทึกลงใน แบบฟอร์ม ทางบริษัทฯ สามารถรับของเสียต่อการกำจัดหนึ่งครั้งได้มากที่สุดถึง 6,000 ตัน

3. ตรวจเช็คปริมาณ และคัดแยกของเสีย น้ำมันใช้แล้ว น้ำมันเสีย ตามประเภท

โดยเจ้าหน้าที่เทคนิค ทางบริษัทฯ มีห้องแลปประจำที่บริษัททำให้สามารถตรวจสอบคุณภาพและประเภทของของเสีย น้ำมันปนเปื้อน ได้อย่างละเอียด

หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะทำการแยกประเภทของ ของเสีย น้ำมันปนเปื้อน ลงในถังกักเก็บประเภทต่างๆ รอเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป

โดยทางบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด มีความสามารถในการจุของเสียได้สูงสุดถึง 10,000 ตัน

4. เข้ากระบวนการผลิต รีไซเคิลน้ำมัน ของโรงงานอุตสาหกรรม

โดยทางบริษัทฯ จะตรวจเช็คคุณภาพน้ำมันปนเปื้อน กากของเสียอีกครั้ง หลังจากนั้นจะนำของเสีย น้ำมันเสีย น้ำมันปนเปื้อน ที่ผ่านการคัดแยกเบี้ยงต้นแล้ว จะผ่านกระบวนการกรอง เศษวัสดุ ของแข็งออกเสียก่อน

หลังจากนั้นจะเอาน้ำมันเสียไปต้มด้วยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อไล่น้ำและสิ่งเจือปนออก สุดท้ายแล้วน้ำมันที่ใช้ได้ก็สามารถนำกลับมารีไซเคิลในรูปของเชื้อเพลิงทดแทน(Recycle Oil)

ทางบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด มีทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี สามารถปรับคุณภาพ Spec น้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนตามความต้องการของลูกค้าได้

FLOW CHART ขั้นตอนการผลิต

5. ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการรีไซเคิลน้ำมัน จะถูกนำไปบำบัดอย่างถูกวิธี

ด้วยเครื่องที่ทันสมัย ได้มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 ของเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการรีไซเคิล หรือ อากาศเสียที่เกิดจากการต้มน้ำมันปนเปื้อนนั้น

ทางบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด มีระบบบำบัดมลพิษอย่างครบวงจรณ์ ระบบได้รับการเซ็นรับรองโดยวิศวกรสิ่งแวดล้อม และมีการตรวจสิ่งแวดล้อมตามกฏหมายกำหนดในทุกๆปี สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

บริการรับวิเคราะห์น้ำ น้ำเสีย

ห้องปฎิบัติการบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด มีความชำนาญในด้านการวิเคราะห์น้ำเสียจากอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการให้บริการในการรับบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ทางด้านห้องปฎิบัติการมีความพร้อมทั้งในด้านเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆ ที่ผ่านการสอบเทียบจากสถานบันที่น่าเชื่อถือและบุคคลากรที่มีความชำนาญ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการทดสอบที่ได้นั้นมีความน่าเชื่อถือและผ่านมาตรฐานของกรมโรงงานที่กำหนด

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด โทร.0623370067 (ห้องปฎิบัติการ) 

ลูกค้าของเรา

การบริการรับกำจัดของเสีย น้ำมันปนเปื้อนของทางบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศ และทั่วโลก และนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของลูกค้าหลักที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด

ลูกค้าที่ใช้บริการกำจัดของเสีย

ในส่วนของการจำกัดของเสีย น้ำมันเสียทางเรือ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายชื่อสายการเดินเรือนานาชาติที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการรับกำจัดของเสียของทางบริษัทฯ ทั้งจากท่าเรือกรุงเทพ และ ท่าเรือแหลมฉบัง

 • KOTA HARTA, MOL CONTRIBUTION, KOTA LAYAR, NATAL, APOLLON D, MOL CONTINUITY, SINAR BIMA, AS SAYONAI, CHRISTA SCHULTE, OOCL OAKLAND, LAKE CASTLE, APL DANUBE, HS ONORE, ASTRLA ACE, NORDPANTHER

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ต้องการใบเสนอราคา ต้องการเยี่ยมชมโรงงาน สามารถติดต่อได้ที่ 082-215-0550 หรือ E-mail: Sscoil002@gmail.com

ทางบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ยินดีให้บริการครับ