บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ยินดีต้อนรับ
 • มาตรฐานการจัดการ

  ISO14001:2015

 • เอกสารถูกต้อง

  ตามกฎหมาย 100%

 • (+66) 2-026-6547

  sscoil002@gmail.com

เกี่ยวกับเรา การบริการของเรา วิสัยทัศน์ - SSC Oil Co., Ltd.

  • Home
  • เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 จากการร่วมมือของผู้ประกอบการ และผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ประเภท 106 ประกอบกิจการประเภท ทำน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันที่ใช้แล้ว รับกำจัดน้ำมัน รีไซเคิลน้ำมันปนเปื้อน น้ำมันใช้แล้ว ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการเติบโตด้านอุตสาหกรรม และระบบขนส่งต่างๆภายในประเทศ ส่งผลให้ปริมาณของเสีย น้ำมันเสียจากที่ต่างๆ เช่น เรือเดินสมุทร โรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งระบบการจัดการของเสียในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ไม่มีกระบวนการกำจัดของเสียอันตรายได้อย่างถูกต้อง

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว บริษัทฯจึงมีวิสัยทัศน์ที่จะดำเนินธุรกิจด้านรับกำจัดของเสีย รับกำจัดน้ำมัน ด้วยวิธีการที่ถูกต้องและครบวงจร ตามหลักมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 และ มาตรฐานการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ของเสียบางส่วนที่ยังพอนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทางบริษัทฯนำมารีไซเคิล ผ่านกระบวนการผลิต ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ทดแทนน้ำมันเตาในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม และลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างชาติอย่างยั่งยืน

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ยินดีให้บริการ รับกำจัดน้ำมันใช้แล้วทุกชนิด รีไซเคิลน้ำมันใช้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น

 • รับกำจัดน้ำมันหล่อเย็น / Coolant
 • รับกำจัดน้ำมัน Coolant
 • รับกำจัดน้ำมันเครื่อง
 • รับกำจัดน้ำมันเตาปนเปื้อน
 • รับกำจัดน้ำมันปนเปื้อนน้ำ
 • รับกำจัดน้ำมันไฮดรอลิค
 • รับกำจัดน้ำปนน้ำมัน
 • รับกำจัดน้ำมันหล่อลื่น
 • รับกำจัดน้ำมันเสียอื่นๆ
 • รับกำจัดน้ำมันใช้แล้ว
 • รับกำจัดกากน้ำมัน
 • รับกำจัดจารบีใช้แล้ว

ในส่วนของทางด้านการรับกำจัดของเสียทางทะเล จากเรือเดินสมุทร

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทรับกำจัดของเสีย น้ำมันSludge น้ำมันปนน้ำ จากเรือเดินสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย การบริการของเราคลอบคลุมถึง

 • การกำจัดน้ำมันเสียประเภทต่างๆตามอนุสัญญา MARPOL
 • การเก็บของเสีย
 • การจำกัดของจากเรือ
 • การกำจัดของเสียทางทะเล
 • การกำจัดขยะอันตราย / ขยะไม่อันตราย จากเรือ
 • การขนส่งของเสียจากเรือ
 • การล้างทำความสะอาดแท้ง

รับประกันความพึงพอใจของลูกค้า 100 %

Read More

ทีมงานมืออาชีพ

มาตรฐานระดับเหรียญทอง

การันตีคุณภาพ

ข้อมูลเบื้องต้น บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 3-106-4/52 ชบ.
ทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท
ประกอบกิจการประเภท 106 ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันที่ใช้แล้ว รวมถึงรีไซเคิลน้ำมันเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน และรับกำจัดของเสียจากภาคอุตสาหกรรมและเรือเดินสมุทร
พื้นที่โรงงาน 50 ไร่
กำลังเครื่อง 3,400 แรงม้า
คนงาน 40 คน
ที่อยู่ เลขที่ 52 หมู่16 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
โทรศัพท์ 082-215-0550
E-mail sscoil002@gmail.com , ssc_oil@hotmail.com

ใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท 106 ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันที่ใช้แล้ว

ใบรับรองมาตรฐาน ISO14001:2015

ใบอนุญาตจากกรมเจ้าท่า รับกำจัดของเสียจากเรือ

โรงงานสีเขียว(อุตสาหกรรม) GI3 SSCOIL

Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่3

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด บริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินงานภายใต้ วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ด้วยความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาองค์กร อย่างมั่นคงและยั่งยืน

วิสัยทัศน์  (Vision)

 

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด มุ่งมั่นเป็นอันดับ 1 ด้านการใช้นวัตกรรมการจัดการของเสีย เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าอย่างยั่งยืนภายในปี 2025

พันธกิจ SSCOIL
วิสัยทัศน์องค์กร

พันธกิจ (Mission)

 

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด

– มุ่งมั่นสร้างสรรค์และใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัย ได้มาตรฐาน ปลอดภัยไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการกำจัดและรีไซเคิลน้ำมัน

– มุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง

– มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีความเป็นมืออาชีพ

 • – มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 

 

นโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy)

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบในด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชน ต่อประเทศ และต่อโลก จึงได้ดำเนินการระบบบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรขึ้นตามมาตรฐาน ISO 14001:2015  โดยมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งมั่นจะปฏิบัติ ดังนี้

 1. มุ่งปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด
 2. มุ่งปรับปรุง ป้องกัน และควบคุมมลพิษ โดยการจัดการขยะ น้ำเสียและสารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
 4. มุ่งสร้างจิตสำนึกของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการบำบัด

โครงสร้างองค์กร

แผนผังองค์กร ssc oil

ประกาศนโยบาย บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด

Download “ประกาศฉบับที่ 004-2561 เรื่องนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

ประกาศฉบับที่-004-2561-เรื่อง-นโยบายความปลอดภัย-อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน.pdf – Downloaded 554 times – 2.72 MB

Download “ประกาศฉบับที่ 004-2563 เรื่อง นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR”

ประกาศฉบับที่-004-2563-เรื่อง-นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม-CSR.pdf – Downloaded 537 times – 1.10 MB

Download “ประกาศฉบับที่ 008-2562 เรื่องทบทวนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม”

ประกาศฉบับที่-008-2562-เรื่องทบทวนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม.pdf – Downloaded 543 times – 2.54 MB

Download “ประกาศฉบับที่ 011-2563 เรื่องนโยบายด้านคุณภาพ”

ประกาศฉบับที่-011-2563-เรื่อง-นโยบายด้านคุณภาพ.pdf – Downloaded 688 times – 220.90 KB

Download “ประกาศฉบับที่ 031-2563 เรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น”

ประกาศฉบับที่-031-2563-เรื่อง-นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น.pdf – Downloaded 563 times – 1.90 MB

Download “ประกาศฉบับที่-007-2564-เรื่อง-นโยบายสำนักงานสีเขียว.pdf”

ประกาศฉบับที่-007-2564-เรื่อง-นโยบายสำนักงานสีเขียว.pdf – Downloaded 626 times – 370.86 KB