บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ยินดีต้อนรับ
 • มาตรฐานการจัดการ

  ISO14001:2015

 • เอกสารถูกต้อง

  ตามกฎหมาย 100%

 • (+66) 2-026-6547

  sscoil002@gmail.com

แนวทางการจัดการ 7ส. มีอะไรบ้าง? - SSC Oil Co., Ltd.

  • Home
  • Thai
  • แนวทางการบริหารจัดการบำบัด กำจัด กากน้ำมัน กากของเสียอุตสาหกรรมที่ดี มีอะไรบ้าง?

แนวทางการจัดการ 7ส. คืออะไรบ้าง?

การบริหารจัดการบำบัด กากอุตสาหกรรมที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ต้องพิจารณาตั้งแต่ต้นทาง การเลือกใช้วัตถุดิบ กระบวนการผลิต และ เทคโนโลยีต่างๆ การเลือกบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดปริมาณความเป็นพิษของกากอุตสาหกรรม ของเสียที่จะเกิดขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว จะมีเครื่องมือในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น หลักการ 5ส./7ส., มาตรฐาน ISO14001:2015 หรือไม่ว่าจะเป็นการประยุคใช้หลักการของ Lean operation สำหรับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการเลือกใช้เครื่องมือนั้น จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับองค์กร ความรู้ความเข้าใจ งบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในบทความนี้ จะแนะนำวิธีนิยมแพร่หลาย และองค์กรส่วนใหญ่ในประเทศเลือกใช้ นั่นคือ

วิธีการบริหารจัดการของเสียโดยหลัก 5ส. และ 7ส. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ส1: สะสาง คือ การสะสางของที่ไม่ใช้งาน หรือเกินความจำเป็นออก เพื่อลดปริมาณที่มากเกินความจำเป็น ลดผลกระทบ ลดขยะต่อสิ่งแวดล้อม

ส2: สะดวก คือ การเก็บของให้เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้งาน ไม่วางเกะกะ สามารถหยิบจับได้สะดวก

ส3: สะอาด คือ การรักษาความสะอาด ภายในบริเวณที่ทำงานให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน

ส4: สุขลักษณะ คือ การรักษามาตรฐานและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องให้เป็นสุขลักษณะ

ส5: สร้างนิสัย คือ เมื่อได้กระทำตาม 4ส ที่กล่าวมาแล้ว ต้องมีวินัย ทำต่อเนื่องจนเป็นลักษณะนิสัยประจำตัว

ส6: สวยงาม คือ การรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณที่ทำงานให้สวยงาม

ส7: สิ่งแวดล้อม คือ การประหยัดทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการ หลีกเลี่ยงการใช้ (Aviod) และ 3R (Reduce Reuse Recycle)

ซึ่งถ้าโรงงานอุตสาหกรรมสามารถปฏิบัติได้ตามหลัก 5ส. และ 7ส. นี้ จะสามารถลดการสิ้นเปลืองของพลังงานและทรัพยากรเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทฯสามารถบริหารจัดการ รับกำจัดของเสีย รับกำจัดน้ำมันต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของลูกค้ามากขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ตำราระบบจัดการมลพิษ กากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม https://www.diw.go.th/hawk/index.php

รับกำจัดของเสียอย่างไม่ถูกต้อง

ด้วยมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015  บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ยินดีให้บริการ รับกำจัดน้ำมัน ใช้แล้วทุกชนิด รับซื้อน้ำมัน เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเตา น้ำมันปนเปื้อน น้ำมันไฮดรอลิค กากน้ำมัน จารบีใช้แล้ว น้ำมันปนน้ำ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหล่อเย็น น้ำมันเสียอื่นๆ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาและประเมินราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สามารถเข้าไปดูใบอนุญาต หรือ ผลงานที่ผ่านมาได้ที่ https://www.thailandwastemanagement.com/

โทร. 082-215-0550

Email: sscoil002@gmail.com