บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ยินดีต้อนรับ
 • มาตรฐานการจัดการ

  ISO14001:2015

 • เอกสารถูกต้อง

  ตามกฎหมาย 100%

 • (+66) 2-026-6547

  sscoil002@gmail.com

ทำไมต้องรับ กำจัดของเสีย รับกำจัดน้ำมัน ? - SSC Oil Co., Ltd.

  • Home
  • Thai
  • ทำไมต้องรับ กำจัดของเสีย รับกำจัดน้ำมัน ?
ทำไมต้องรับกำจัดน้ำมัน

ของเสียอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทุกๆวัน ถ้าทางผู้ก่อกำเนิด ไม่สามารถจัดการได้อย่างถูกวิธี นำไปทิ้งโดยที่ไม่รับอนุญาต จะเกิดผลเสียตามมาอย่างกว้างขวางไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ ตัวอย่างเช่น รับกำจัดน้ำมัน

  1. การรับกำจัดของเสีย อย่างไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ก่อให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆทั่วร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น อาการแบบเฉียบพลัน (Acute Toxicity), อาการเรื้อรัง (Chronic Toxicity), โรงมะเร็ง (Carcinogenicity) หรือแม้กระทั่งความเป็นพิษต่อพันธุกรรม (Genetic Toxicity)
  2. การรับกำจัดของเสีย อย่างไม่ถูกต้อง ทำลายสภาพจิตใจ กลิ่นเหม็นจากกากของเสีย กากตะกอนน้ำมัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจ ทำให้มีความเครียดสูง อ่อนเพลีย เซื่องซึม ขาดความกระตือรือร้น มีความรู้สึก สับสัน เป็นต้น
  3. การรับกำจัดของเสียอย่างไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อด้านสังคมและเศรษฐกิจในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อม เช่น ทำให้ประชาการ หรือธุรกิจในบริเวณนั้นย้ายออกจากพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจขนาดเล็ก และ ทำให้ประชาชนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการ รับกำจัดของเสียอุตสาหกรรม และนำมาซึ่งความขาดความน่าเชื่อถือในระบบการจัดการของเสีย กากอุตสาหกรรม หรืออาจจะทำให้ที่ดินในบริเวณนั้นเสียมูลค่า
  4. การรับกำจัดของเสียอย่างไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อพืชและสัตว์ สารพิษจะไปส่งผลต่อการสังเคราะห์แสงของพืช ทำให้ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้อย่างเต็มที่ หรือแม้กระทั่งฝุ่นละอองในอากาศ ก็ส่งผลกระทบในวงกว้างเช่นเดียวกัน เช่นเดียวกับสัตว์อาจจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิว หรือแม้แต่ระบบขยายพันธุ์ก็เป็นได้ และที่สำคัญ เมื่อคนกินสัตว์หรือพืชนั้นเป็นอาหารก็อาจเกิดการสะสมของสารมลพิษชนิดนั้นในร่างกาย ส่งผลเสียต่อคนในระยะยาวได้

ทางที่ดีแล้ว บริษัทผู้ก่อกำเนิดของเสีย ควรจะส่งของเสียกำจัด หรือบำบัด โดยโรงงานที่ได้รับอนุญาตถูกต้องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะเป็นสิ่งที่ดี และสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร และชุมชนในบริเวณใกล้เคียง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ตำราระบบจัดการมลพิษ กากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ยินดีให้บริการ

รับกำจัดของเสีย รับกำจัดน้ำมัน รับกำจัดน้ำมันประเภทต่างๆ

ยินดีให้คำปรึกษาครับ