การจัดการของเสีย กากอุตสาหกรรม โดยใช้หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) - SSC OIL CO., LTD.

หลักการจัดการของเสีย 3R

หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) คืออะไร?

หลักการจัดการของเสีย แบบ 3Rs เป็นหลักการที่คิดค้นขึ้นเพื่อลดปริมาณของเสีย ลดปริมาณก่อกำเนิด ตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างกระบวนการจนไปถึงปลายทาง ซึ่งประกอบไปด้วย

Reduce คือ การลดของเสียของโรงงานอุตสาหกรรม ลดการใช้ของสิ้นเปลือง หรือ ใช้ของให้ประหยัดมากที่สุด เพื่อลดปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้น ไม่ก่อให้เกิดตั้งแต่เริ่ม

Reuse คือ การนำของเสียที่เกิดขึ้น นำกลับไปใช้ซ้ำ โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการเปลี่ยนสภาพ ทำให้ลดการก่อเกิดของขยะประเภทต่างๆ

Recycle คือ การนำของเสียไปเปลี่ยนสภาพ ผ่านกระบวนการต่างๆ และกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้วยวิธีอื่นๆ

กากขั้นสุดท้ายที่ไม่สามารถใช้ได้จากกระบวนการ 3Rs แล้ว ก็จะถูกส่งไปบำบัด (Treatment) และ กำจัดของเสีย (Disposal) อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ แต่การที่โรงงานผู้ก่อกำเนิดของเสียได้อาศัยหลักการ 3Rs แล้ว ของเสียที่เกิดขึ้น จะมีปริมาณลดลงมาก ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต่างๆในการบริหารจัดการของเสีย ลดลง ลดต้นทุนการผลิต ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดข้อร้องเรียนและได้รับการยอมรับจากชุมชนโดยรอบ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วิธีการจัดการกากอุตสาหกรรม รหัสวิธีการจัดการ และ รหัสย่อยของวิธีการจัดการ ที่สอดคล้องกับหลักการ 3Rs มีดังนี้

ประเภท 01 การคัดแยก

 • รหัสย่อย011 การคัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ

ประเภท 03 การกลับมาใช้ซ้ำ  

 • รหัสย่อย033 การส่งกลับผู้ขายเพื่อนำกลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ้ำ
 • รหัสย่อย039 การนำกลับมาไปใช้ซ้ำด้วยวิธีอื่นๆ

ประเภท 04 การนำกลับมาใช้ ประโยชน์อีก

 • รหัสย่อย041 การใช้เชื้อเพลิงทดแทน
 • รหัสย่อย042 การใช้เป็นเชื้อเพลิงผสม
 • รหัสย่อย043 การเผาเพื่อเอาพลังงาน
 • รหัสย่อย044 เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซิเมนต์
 • รหัสย่อย049 การนำกลับไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ

ประเภท 05 การนำกลับมาคืนมาใหม่

 • รหัสย่อย051 การนำเข้ากระบวนการนำสารตัวทำละลายกลับมาใหม่
 • รหัสย่อย052 การนำเข้ากระบวนการนำโลหะกลับมาใหม่
 • รหัสย่อย053 การนำเข้ากระบวนการคืนสภาพกรดด่าง
 • รหัสย่อย054 การเข้ากระบวนการคืนสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา
 • รหัสย่อย059 การนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอื่นๆ

ประเภท 08 การจัดการด้วยวิธีอื่นๆ

 • รหัสย่อย082 การนำไปถมที่
 • รหัสย่อย083 การทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน
 • รหัสย่อย084 การทำอาหารสัตว์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ตำราระบบจัดการมลพิษ กากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม https://www.diw.go.th/

 

 

ในส่วนของกระบวนการรีไซเคิลน้ำมันของทางบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด นั้น จะใช้รหัสกำจัดของเสียเป็น 049 การนำกลับไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่งลูกค้า สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 082-215-0550

เว็บไซต์ https://www.thailandwastemanagement.com/

Email: sscoil002@gmail.com

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษารับกำจัดของเสีย รับกำจัดน้ำมัน และประเมินราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *