เกี่ยวกับเรา บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด

ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 จากการร่วมมือของผู้ประกอบการ และผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ประเภท 106 ประกอบกิจการประเภท ทำน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันที่ใช้แล้ว รับกำจัดน้ำมัน รีไซเคิลน้ำมันปนเปื้อน น้ำมันใช้แล้ว

 

ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการเติบโตด้านอุตสาหกรรม และระบบขนส่งต่างๆภายในประเทศ ส่งผลให้ปริมาณของเสีย น้ำมันเสียจากที่ต่างๆ เช่น เรือเดินสมุทร โรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งระบบการจัดการของเสียในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ไม่มีกระบวนการกำจัดของเสียอันตรายได้อย่างถูกต้อง

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว บริษัทฯจึงมีวิสัยทัศน์ที่จะดำเนินธุรกิจด้านรับกำจัดของเสีย รับกำจัดน้ำมัน ด้วยวิธีการที่ถูกต้องและครบวงจร ตามหลักมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 และ มาตรฐานการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง”

 

ของเสียบางส่วนที่ยังพอนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทางบริษัทฯนำมารีไซเคิล ผ่านกระบวนการผลิต ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ทดแทนน้ำมันเตาในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม และลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างชาติอย่างยั่งยืน

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ยินดีให้บริการ รับกำจัดน้ำมันใช้แล้วทุกชนิด รีไซเคิลน้ำมันใช้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น

 • รับกำจัดน้ำมันหล่อเย็น / Coolant
 • รับกำจัดน้ำมันเครื่อง
 • รับกำจัดน้ำมันเตาปนเปื้อน
 • รับกำจัดน้ำมันปนเปื้อนน้ำ
 • รับกำจัดน้ำมันไฮดรอลิค
 • รับกำจัดน้ำมันหล่อลื่น
 • รับกำจัดน้ำมันเสียอื่นๆ
 • รับกำจัดกากน้ำมัน รับกำจัดจารบีใช้แล้ว

หรือถ้าน้ำมันมีค่าความร้อนสูง หรือมีคุณภาพดี ทางบริษัทฯ ยินดีรับซื้อน้ำมันในราคาที่เหมาะสม

ในส่วนของทางด้านการรับกำจัดของเสียทางทะเล จากเรือเดินสมุทร บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทรับกำจัดของเสีย น้ำมันSludge น้ำมันปนน้ำ จากเรือเดินสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

การบริการของเราคลอบคลุมถึง การกำจัดน้ำมันเสียประเภทต่างๆตามอนุสัญญา MARPOL 73/78

 1. น้ำมัน – น้ำมันดิบ น้ำมันเชื้อเพลิง ตะกอนน้ำมัน  น้ำท้องเรือปนน้ำมัน น้ำล้างสินค้า น้ำอับเฉาสกปรก
 2. ของเหลวที่เป็นพิษ (Noxious liquid substance)
 3. สารอันตรายที่บรรจุหีบห่อ
 4. น้ำเสีย – น้ำที่ไม่ได้รับการบำบัด น้ำทิ้งจากห้องน้ำ น้ำทิ้งจากห้องพยาบาล ฯลฯ
 5. ขยะ – ของเสียจากอาหาร ของเสียจากครัว  ขยะจากการซ่อมแซมเรือ ฯลฯ

การบริการของเรา รวมไปถึงการล้างทำความสะอาดแท้งในเรืออีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมบริการของเรา คลิก

รับประกันความพึงพอใจของลูกค้า 100 %

พนักงาน

ทีมงานมืออาชีพ

งานซ่อม

มาตรฐานระดับเหรียญทอง

รางวัล

การันตีคุณภาพ

ความเป็นมาของบริษัท

ทะเบียนโรงงาน 3-106-4/52 ชบ.
ทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท
ประกอบกิจการประเภท

ประกอบกิจการประเภท 106

 • ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วหรือตัวทำละลายใช้แล้ว
 • นำน้ำมันที่ใช้แล้วมาปรับปรุงคุณภาพ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
 • ทำเชื้อเพลิงผสมชนิดแข็ง (Solid Blending) และเชื้อเพลิงชนิดเหลว (Liquid Blending)
 • รีไซเคิลกรด-ด่างที่ผ่านการใช้งานแล้ว
พื้นที่โรงงาน 50 ไร่
กำลังเครื่อง 3,400 แรงม้า
คนงาน 49 คน
ที่อยู่ เลขที่ 52 หมู่16 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
โทรศัพท์ (+66) 2-026-6547
E-mail sale@thailandwastemanagement.com, sscoil002@gmail.com , ssc_oil@hotmail.com
ร.ง.4_106 (รีไซเคิลน้ำมัน)_Expire 19-8-66_page-0001

ใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท 106 ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันที่ใช้แล้ว

Green industry_GI-3_Expire 17-3-67_page-0001

Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่3

Certificate for ISO 14001-2015_Expire 21-8-66_page-0001

ใบรับรองมาตรฐาน ISO14001:2015

Certificate for ISO 9001-2015_Expire 21-7-66_page-0001

ใบรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด บริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินงานภายใต้ วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ด้วยความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาองค์กร อย่างมั่นคงและยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด มุ่งมั่นสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าอย่างสูงสุด ในทุกการบริการของเรา

พันธกิจองค์กร
วิสัยทัศน์

พันธกิจ (Mission)

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด

 • มุ่งมั่นสร้างสรรค์และใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัย ได้มาตรฐาน ปลอดภัยไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการกำจัดและรีไซเคิลน้ำมัน
 • มุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง
 • มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีความเป็นมืออาชีพ
 • มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)

 • CUSTOMER FIRST คือ เราจะต้องบริการลูกค้าอย่างดีที่สุดและช่วยแก้ไขปัญหาอย่างสุดความสามารถ โดยให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก
 • EMPLOYEE SECOND คือ เราพร้อมผลักดันและสนับสนุนบุคลากรทุกท่านเต็มความสามารถ
 • STECKHOLDER THIRD คือ เราให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกด้าน

นโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy)

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบในด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชน ต่อประเทศ และต่อโลก จึงได้ดำเนินการระบบบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรขึ้นตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 โดยมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งมั่นจะปฏิบัติ ดังนี้

 • มุ่งปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด
 • มุ่งปรับปรุง ป้องกัน และควบคุมมลพิษ โดยการจัดการขยะ น้ำเสียและสารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
 • มุ่งสร้างจิตสำนึกของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อม
การจัดการของเสีย

โครงสร้างองค์กร

แผนผังองค์กรบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด