กอ.1 และ กอ.2 คืออะไร - SSC OIL CO., LTD.

กอ.1 กอ.2

หนังสือสัญญา กอ.1 และ เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form) แบบ กอ.2 คืออะไร

หนังสือสัญญา กอ.1 คืออะไร?

กอ.1 คือ หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อประกันความรับผิด -Liability เมื่อมีการขนสิ่งปฏิกูลและกำจัดสิ่งปฏิกูล

ผู้จัดหนังสือสัญญา กอ.1 : ผู้ก่อกำเนิดของเสีย (Waste Generator) / ผู้รับกำจัด (Waste Processor)

ระยะเวลาที่ระบุในเอกสาร กอ.1: สอดคล้องตามแบบคำขออนุญาตนำกากของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) ซึ่งดำเนินการขออนุญาตตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด

ข้อตกลงนี้ทำขึ้น 3 ฉบับ : ทั้ง 2 ฝ่ายได้อ่านและรับทราบข้อตกลงร่วมกัน จึงลงนามลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) โดยแต่ละคู่ฉบับจะนำส่งให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่

ชุดที่ 1 ผู้ก่อกำเนิดของเสีย (Waste Generator)

ชุดที่ 2 ผู้รับกำจัด (Waste Processor)

ชุดที่ 3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ตัวอย่างเอกสาร กอ.1

แบบ กอ.1

แบบ กอ.1 แบบ กอ.1

 

 เอกสารแสดงการจัดการ : Manifest Form (แบบ กอ.2)

เอกสารแสดงการจัดการ : Manifest Form (แบบ กอ.2) คือ เอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย โดยเอกสารแบบ กอ.2 ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย ต้องเป็นผู้ออกเอกสาร แบบ.กอ.2 และลงนาม (ส่วนที่ 1 ผู้ก่อกำเนิด) เพื่อนำส่งให้แก่ ผู้ขนส่งของเสียอันตรายที่รับการแต่งตั้งจากผู้รับรับกำจัดลงนาม (ส่วนที่ 2 รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว) จากนั้นผู้ขนส่งเมื่อขนส่งไปยังผู้รับดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ต้องนำส่งเอกสารแบบ กอ.2 ให้แก่ผู้รับดำเนินการ ลงนาม (ส่วนที่ 3 ผู้รับดำเนินการ) ส่วนย่อยที่ 3/1,3/2,3/3 ตามลำดับ

วันที่ประกาศใช้ Manifest Form (แบบ กอ.2) คือ 1 พฤศจิกายน 2566

ระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสาร (แบบ กอ.2) คือ ระยะเวลา 3 ปี

ตัวอย่างเอกสาร แบบ กอ.2

ผู้มีอำนาจลงนามในส่วนที่ 1 ผู้ก่อกำเนิด ต้องได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท หรือโรงงานผู้ก่อกำเนิดและยื่นการขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมผ่านระบบ i-Industry  เพื่อยืนยันการส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ได้ระบุ

แบบ กอ.2 ส่วนที่1

ผู้มีอำนาจลงนามในส่วนที่ 2 รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องเป็นผู้ขนส่งที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้รับดำเนินการ เท่านั้น

แบบ กอ.2 ส่วนที่ 2

ผู้มีอำนาจลงนามในส่วนที่ 3 ผู้รับดำเนินการ ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมผ่านระบบ i-Industry และได้รับการแต่งตั้งจากผู้รับดำเนินการ ให้มีอำนาจ ลงนามในส่วนที่ 3 และ ส่วนย่อยที่ 3/1,3/2,3/3 ตามลำดับ

แบบ กอ.2 ส่วนที่ 3

 

 

 

ด้วยมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015  บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ยินดีให้บริการ รับกำจัดน้ำมัน ใช้แล้วทุกชนิด รับซื้อน้ำมัน เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเตา น้ำมันปนเปื้อน น้ำมันไฮดรอลิค กากน้ำมัน จารบีใช้แล้ว น้ำมันปนน้ำ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหล่อเย็น น้ำมันเสียอื่นๆ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาและประเมินราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สามารถเข้าไปดูใบอนุญาต หรือ ผลงานที่ผ่านมาได้ที่ https://www.thailandwastemanagement.com/

โทร. (+66) 2-026-6547

Email: sscoil002@gmail.com

สนใจบริการกำจัดของเสีย น้ำมัน กากอุตสาหกรรมฯ  ต้องการออดิทโรงงาน ยินดีให้คำปรึกษา

โทร 020266547 สอบถามผ่าน Line : @SSCOIL

ป้ายกำกับ :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *