EnWastExpo2024 แนะนำงาน เหมาะกับคุณหรือไม่? - SSC OIL CO., LTD.

enwastexpo

Environmental and Waste Management Expo 2024 (EnWastExpo)

งาน EnWastExpo คือ งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย ปี 2024 นี้ถือว่าจัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 2 ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 ชูแนวคิด “Join the movement towards a better planet” หรือ “ร่วมขับเคลื่อนสู่โลกที่ดีกว่า” โดยความร่วมมือกันระหว่าง กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน

ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าและบริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการกากอุตสาหกรรม ซึ่งภายในงานมีองค์กรชั้นนำของประเทศกว่า 100 ราย สัมมนาหัวข้อเทรนด์ใหม่ ๆ มากกว่า 20 หัวข้อ โปรแกรมจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า 300 คู่ค้า คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 10,000 คน พบกับการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ และยังได้เรียนรู้ขั้นตอนการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร เหมาะสำหรับประชาชนผู้สนใจ  เจ้าของกิจการโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ซึ่งถือว่าเป็นงานที่รวม Waste Processor จากทั่วประเทศเข้ามาอยู่ในที่เดียว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหาทางเลือกเทคโนโลยีใหม่ในการจัดการของเสีย หรือ หา supplier ในการจัดการของเสียอันตรายและไม่อันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ของงาน

 1. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่สนใจในการออกงานแสดงสินค้า
 2. พัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจบริการเพื่อการส่งออก
 3. กระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นต่อคุณภาพสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ

ผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2566)                                                            

ในปี 2566 สภาอุตสาหกรรมฯ มีผู้เข้าร่วมงาน ENWASTE EXPO 2023 จำนวน 3,567 ราย
มีผู้ประกอบการเข้าร่วมออกบูธทั้งหมดจำนวน 86 ราย เกิดมูลค่าการค้า/เจรจาธุรกิจ 507,000,000 บาท แบ่งเป็น
– เกิดมูลค่าการค้าภายในงาน 152,000,000 บาท
– เกิดมูลค่าจากการเจรจาธุรกิจ 355,000,000 บาท
จาก 134 buyers (76 หน่วยงาน/บริษัท) จำนวน 480 นัดหมาย (Meeting)

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการออกบูธภายในงาน

 1. ขยายตลาดสินค้าและบริการของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย
 2. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยในตลาดอาเซียนและตลาดโลก

กิจกรรมสำคัญภายในงาน (Highlight)

 1. จัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมการจัดการมลพิษ
 2. โปรแกรมจับคู่เจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อ : การนัดประชุมจับคู่ธุรกิจล่วงหน้า ระหว่างผู้ซื้อและผู้แสดงสินค้า
 3. การให้คำปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม และการให้ข้อมูลด้ายกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. กิจกรรมประชุม สัมมนาเชิงวิชาการ และการบรรยายทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 5. การนำเสนอเทคโนโลยีและการสาธิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 6. ผลิตภัณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับจำหน่าย(ทั้งภาครัฐและเอกชน)
 7. Mini-Concert จากศิลปินนักร้องชื่อดัง ในงาน Exhibitor night

รายละเอียดผู้แสดงสินค้าในงาน (Exhibitors)

 1. เทคโนโลยีจัดการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
 2. เทคโนโลยีจัดการของเสียเทศบาลและภาครัฐ
 3. เทคโนโลยีจัดการของเสียในบริษัทเอกชน
 4. อุปกรณ์ เครื่องมือจัดการของเสีย
 5. กระบวนการจัดการโรงเผาปูน
 6. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
 7. เทคโนโลยีการกำจัดกากของเสียที่ไม่เป็นอันตรายและเป็นอันตราย
 8. การจัดการของเสียในภาคเกษตรกรรม
 9. การนำกลับมาใช้และการกู้คืนโลหะมีค่าจากขยะอิเล็กทรอนิกส์
 10. เทคโนโลยีการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่
 11. การจัดการและกำจัดของเสียอันตราย
 12. เทคโนโลยีและการจัดการน้ำเสีย
 13. แปลงของเสียเป็นพลังงานและโรงงานผลิตพลังงานจากของเสีย
 14. บริการออกแบบวิศวกรรมสำหรับการจัดการของเสียและน้ำเสีย
 15. การเก็บรวบรวมและเรียงลำดับวัสดุเพื่อการรีไซเคิล เช่นขวดแก้ว พลาสติก และกระดาษ
 16. เครื่องจักรสำหรับการผลิตปุ๋ยและก๊าซชีวภาพ
 17. การจัดการของเสียกรด / การรีไซเคิลกรดและด่างจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 18. การแปลงของเสียโดยการไหลไฟฟ้า (ยางและพลาสติก)
 19. การรีไซเคิลเยื่อและกระดาษ
 20. การผลิตเชื้อเพลิงที่ได้มาจากขยะ
 21. เทคโนโลยีการรีไซเคิลจากเศษเหล็ก
 22. ห้องปฏิบัติการให้คำปรึกษา
 23. โซลูชั่นการจัดการขยะสำหรับบ้านเรือน
 24. เชื้อเพลิงขยะจากภาคอุตสาหกรรม
 25. เตาเผากากอุตสาหกรรม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

สนใจบริการกำจัดของเสีย น้ำมัน กากอุตสาหกรรมฯ  ต้องการออดิทโรงงาน ยินดีให้คำปรึกษา

โทร 020266547 สอบถามผ่าน Line : @SSCOIL

ป้ายกำกับ :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *