ธุรกิจสีเขียว(Green Business) คืออะไร? ทำไมเราถึงควรให้ความสำคัญ - SSC OIL CO., LTD.

ธุรกิจสีเขียว Green Business

ธุรกิจสีเขียว  (Green Business) คืออะไร?

ธุรกิจสีเขียว (Green Business) คือ การบริหารทรัพยากรให้ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่ามากที่สุด เคียงคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจแนวใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของโลก ซึ่งการดำเนินธุรกิจที่ดีต้องมีภาพพจน์ที่เป็นมิตรต่อสังคม ชุมชน หรือท้องถิ่น 

โดย Green Business ให้ความสำคัญต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ 3 ด้าน คือ

  1. People คือ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงประชาชน บุคคลทั่วไป
  2. Planet คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม สภาวะทางอากาศ และการเปลี่ยนแปลงต่อธรรมชาติของโลก
  3. Profit คือ ผลตอบแทนทางธุรกิจที่เกิดจากการประกอบกิจการที่ปรารถนาให้ธุรกิจประสบ

การทำให้ธุรกิจในปัจจุบันให้เข้าสู่ ธุรกิจสีเขียว (Green Business) จะต้องคํานึงถึงเรื่องใดบ้าง ?

1. การลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง

การลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง คือ การลดการใช้ทรัพยากรต่างๆภายในองค์กร โดยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่ากับราคาให้มากที่สุด

เช่น การลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสารใบรูปแบบกระดาษ โดยใช้การเก็บเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ

หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้าเช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ควรมีมาตรการการลดการใช้ทรัพยากรไฟฟ้า มาตรการการประหยัดไฟฟ้า กำหนดช่วงเวลาในการเปิด-ปิด การใช้งาน เช่น เครื่องปรับอากาศควรเปิดในช่วงเวลาทำงานเท่านั้น ช่วงเวลา 08:00-12:00 น. , 13:00-17:00 น. ซึ่งจะสามารถประหยัดทรัพยากรไฟฟ้าได้อย่างมาก

2. การนำกลับมาใช้ใหม่(ย่อยสลายได้ง่าย)

การนำกลับมาใช้ใหม่(ย่อยสลายได้ง่าย) คือ การนำทัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อไม่ให้เกิดของเสียหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การนำกลับมาใช้ใหม่ถือเป็นการช่วยในการลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม ช่วยลดรายจ่ายที่ต้องส่งต่อให้แก้ผู้รับกำจัดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น

3. การทำให้ทรัพยากรมีใช้อย่างเพียงพอ ด้วยการฟื้นฟู

การทำให้ทรัพยากรมีใช้อย่างเพียงพอ ด้วยการฟื้นฟู คือ การหาทางเลือกใหม่ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือ มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น มีโครงการฟื้นฟูและปรับปรุง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีการนำมาใช้งาน เห็นได้ชัดคือ กลุ่มธุรกิจการทำกระดาษ คือ เมื่อมีการตัดต้นไม้แล้วก็จะมี การปลูกทดแทนโดยการปลูกคืนนันควรเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น กว่าที่เสียไป การหาแหล่งพลังงานและวัตถุดิบทดแทน โดยเน้น แหล่งทรัพยากรหมุนเวียนที่ไม่หมดไป หรือที่สามารถฟื้นฟูมาได้ใหม่ในระยะเวลาอันสั้น

Green Business ส่งผลอย่างไร? กับการแข่งขันในทางธุรกิจ

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกกำลังเข้าสู่ขั้นวิกฤต การดำเนินธุรกิจบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง และไม่ฟื้นฟูในส่วนที่ใช้ไป  

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันได้มีการนำแนวคิดธุรกิจ Green Business หรือ ธุรกิจสีเขียว มาใช้ประกอบกิจการ ในอนาคตธุรกิจสีเขียวจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและประชากรโลก ในทางธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจะได้รับการยินยอมจากต่างชาติเพิ่มมากขึ้น

โดยผู้บริโภคจะมีความมั่นใจในสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตได้รับ ตรารับรอง Green Business ซึ่งภาครัฐมีส่วนสำคัญในการผลักดับธุรกิจหรือผู้ประกอบกิจการให้ดำเนินธุรกิจแนวทางธุรกิจสีเขียว

สำหรับในประเทศไทย ปัจจุบันได้มีการนำแนวคิดธุรกิจสีเขียวมาใช้ในการดำเนินธุรกิจในหลายลักษณะ เช่น การบำบัดน้ำเสียเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต การใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคา การนำเศษวัสดุเหลือใช้จากผลิตมาใช้ในการผลิตพลังงาน การนำเอากากอุตสาหกรรมอื่นๆมาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนในกระบวนการผลิต ฯลฯ

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด เรายืดหลักการทำธุรกิจอย่างยื่งยืน ตาม แนวคิดธุรกิจ Green Business หากคุณสนใจบริการรับกำจัดของเสีย รับกำจัดน้ำมันของเรา สามารถติดต่อให้ทางทีมงานเข้าไปประเมินราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โทร. (+66) 2-026-6547

Email: sale@thailandwastemanagement.com

สนใจบริการกำจัดของเสีย น้ำมัน กากอุตสาหกรรมฯ  ต้องการออดิทโรงงาน ยินดีให้คำปรึกษา

โทร 020266547 สอบถามผ่าน Line : @SSCOIL

หลายคนยังสนใจบทความน่ารู้เพิ่มเติม

ป้ายกำกับ :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *